PERFECT  OFFICE

PERFECT OFFICE

,עדשות המותאמות לנוחות מרבית בסביבת המשרד העדשות מתוכננות לפי הצרכים האישיים של מרכיבי המשקפיים  לנוחות ארגונומית בסביבת העבודה לאיכות ראיה מיטבית.

 ,עדשות המותאמות לנוחות מרבית בסביבת המשרד

העדשות מתוכננות לפי הצרכים האישיים של מרכיבי המשקפיים  לנוחות ארגונומית בסביבת העבודה לאיכות ראיה מיטבית.

הרחבת שדה הראיה מול מסך המחשב ואזורי הקריאה בהתחשב בתנועות העיניים, מרחק בין האישונים ומיקום איזור הקריאה בהתאם להתכנסות העיניים, שינוי עוצמת וזוית הצילינדר בהסטת המבט לקריאה.