I Vision You

I Vision You

עדשות מולטיפוקל גרמניות המתוכננות בטכנולוגיה החדישה ביותר המשלבת מבדקים רבים של נוחות המשתמש

מבטיחות שדות ראיה רחבים ביותר בהתאם לתוסף הקריאה, ולנתונים האישיים של הנבדק בחישוב הצרכים הספציפיים של אופן התנהלותו במהלך היום.

PERFECT I Vision You

I VISION YOU 

עדשות מולטיפוקל גרמניות המתוכננות בטכנולוגיה החדישה ביותר המשלבת מבדקים רבים של נוחות המשתמש

מבטיחות שדות ראיה רחבים ביותר בהתאם לתוסף הקריאה, ולנתונים האישיים של הנבדק בחישוב הצרכים הספציפיים של אופן התנהלותו במהלך היום.

  • התאמה אישית - הדגשת אזורי הראיה המועדפים, מעניקה התאמה מדויקת הממקסמת את המענה לצרכיו האישיים של הנבדק.
  • עיוותים מינימליים בצידי העדשה.
  • שינוי עוצמה וזווית הצילינדר בהתאם למבט העיניים.
  • מיקום אזור הקריאה בהתאם להתכנסות העיניים.
  • הרחבת שדה הראיה לקרוב ולאזור הביניים עד 45% בזכות התייחסות לתנועות העיניים.
  •  בחירת קימור עדשה אינדיבידואלי מדויק בהתאם למרשם  ולמסגרת הנבחרת.
  • הבחירה הנכונה לבעלי צילינדר מעל 1 דיופטר