PERFECT

PERFECT

עדשות אינדיבידואליות מהמתקדמות ביותר, הלוקחות בחשבון את נתוני ההרכבה האישיים של הלקוח.

עדשות אינדיבידואליות מהמתקדמות ביותר, הלוקחות בחשבון את נתוני ההרכבה האישיים של הלקוח.

התאמת העדשות לנבדק נעשית בהתאם ל למסגרת שנבחרה, לפיזיולוגיה של עיניו ולהתנהגות הראייתית שלו.

מעניקות חדות ראיה מושלמת, שדה ראיה רחב והתנהלות יום יומית טבעית, ללא כל מגבלות

הסטת אזור הקריאה בהתאם למרחק בין אישונים באופן אוטומטי, מאפשר את הרחבת  שדה הראיה לקריאה מקרוב ולאזור הביניים.

בעדשות אלה מחושב תיקון אסטיגמציה תוך התחשבות בתנועות עיניים , ובהתכנסות למרחק קריאה ולכן מומלצות למרשמי צילינדר גבוה.